Klub Sportowy “Myślenickie Skarby”

W roku 2003 z inicjatywy mgr Aldony Walas pracującej w szkole podstawowej w Krzczonowie została założona Sekcja Olimpiad Specjalnych „Krzczonów”. Do sekcji należały dzieci niepełnosprawne z różnych miejscowości powiatu myślenickiego. Zawodnicy brali udział w zawodach sportowych startując w różnych dyscyplinach, czerpiąc z tego ogromną satysfakcję, zdobywając medale i dyplomy.

Około roku 2010 jednak większość zawodników pochodziła z gminy Myślenice i po memoriale w Harbutowicach zrodziła się myśl powołania nowej sekcji sportowej z zachowaniem zawodników z gminy Myślenice. W związku z tym w maju 2011 roku grupa osób poprosiła dyrektora Gimnazjum nr 2 na osiedlu 1000 lecia o możliwość działalności tejże sekcji przy Gimnazjum ze względu na zaplecze sportowe. W czerwcu na zawodach lekkoatletycznych Pani trener Aldona Walas zgłosiła tę kwestię prezesowi Olimpiad Specjalnych Polska-Małopolskie z zachowaniem półrocznej karencji. Od 01 stycznia 2012 roku Sekcja Olimpiad Specjalnych nosi nazwę „MYŚLENICKIE SKARBY” z siedzibą w Gimnazjum nr 2 przy ul Pardyaka 26. Sekcja jest otwarta na przyjęcie nowych zawodników i wspólne treningi według zainteresowań i możliwości.

W 2014 roku Sekcja olimpiad Specjalnych została przekształcona w Klub Sportowy działający do dziś.

Obecnie Klub bierze udział w wielu zawodach godnie reprezentując Gminę Myślenice. Nasi zawodnicy dzielnie trenują, co owocuje w spaniałymi wynikami.