W czerwcu 2011r zostało powołane Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych na terenie gminy Myślenice. Pomysł założenia Stowarzyszenia rozwijał się przez kilka lat. Ostateczna decyzja została podjęta w maju 2011r po mitingu zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Harbutowicach.

Ideą Stowarzyszenia jest prowadzenie szerokiego wachlarza działań dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy, nie zrzeszonych w placówkach specjalnych, przy współudziale ich rodzin, przyjaciół i wolontariuszy. Znaczną część członków Stowarzyszenia stanowią członkowie działającej przez wiele lat, Sekcji Olimpiad Specjalnych „Krzczonów”, która z dniem 1 stycznia 2012r została przeniesiona do Myślenic pod nową nazwą „Myślenickie Skarby”. Na siedzibę Stowarzyszenia za zgodą dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Myślenicach wybrano budynek tej szkoły. Jednocześnie dyr. Krzysztof Święch udostępnił na czas spotkań Stowarzyszenia zaplecze sportowe.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 20. czerwca 2011r. z udziałem 42 członków. Zostały przedstawione na nim główne cele i założenia działalności Stowarzyszenia wraz z sekcją sportową.

Członkowie Stowarzyszenia spotykają się regularnie raz w miesiącu. Rodzice omawiają kwestie dalszej pracy, wymieniają się pomysłami i doświadczeniami z różnych dziedzin. Nauczyciele i wolontariusze w tym czasie prowadzą z dziećmi zajęcia ogólnorozwojowe, ruchowe, sportowe i artystyczne o charakterze integracyjnym. Stowarzyszenie chce również podejmować szerszą działalność i włączać się w różne akcje.

Poprzez wspólną pracę, zabawę, rozwój sprawności fizycznej chcemy pokazać rówieśnikom i społeczeństwu, że niepełnosprawni mogą osiągać sukcesy, a wspólne pokonywanie trudności może przynosić wiele radości i satysfakcji oraz dawać powody do dumy nie tylko niepełnosprawnym, ale także wszystkim tym, którzy ich wspierają.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy w Stowarzyszeniu –
osoby niepełnosprawne, rodziców, wolontariuszy, nauczycieli i przyjaciół.